top of page

Welkom in het 6de leerjaar in de klas van Juf Lydie Spoutsa.

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur’ 

L'enseignement n'est pas remplir un tonneau, mais l'ignition d'un feu.

bottom of page